Cykelleder

Den ideella föreningen Orbadens Vänner märker ut cykelleder i Orbaden med omgivningar. Vi har tre lättcyklade lokala leder klara och uppmärkta med skyltar: Vallsta runt 8 km, Kyrksjön runt 18 km och Hosarbo runt, 22 km. Vill du ta dig upp för berget och betrakta den härliga utsikten över Ljusnans dalgång trampar du mot Åsberget […] på en grusväg med en rätt brant backe på slutet, 8 km ToR. För färd norrut till vackra omgivningar vid stiftsgården i Undersvik väljer du Orbaden-Undersvik via Simeå, 22 km ToR. Till Järvsö kan du cykla väster eller öster om Ljusnan. Här har vi valt att visa leden på älvens östra sida, en sträcka på 68 km ToR.

Åsberget

8 km ToR

Järvsö östra sidan

68 km ToR

Hosarbo runt

22 km

Kyrksjön runt

18 km

Undersvik

Orbaden-Undersvik via Simeå, 22 km ToR

Vallsta runt

8 km