Vad vi gör

Orbaden har varit en av Sveriges vackraste badorter i snart 100 år. Enligt den första turistbroschyren på 1920-talet kunde inte ens de mest berömda badstränderna på västkusten “uthärda en jämförelse”. Vi som verkar och bor i Orbaden förvaltar kulturarvet, välkomnar besökare och samarbetar för tradition och förnyelse i ett balanserat samspel mellan människa och nator.