Orbadens vänner

Föreningen Orbaden i Hälsingland (Orbadens vänner) och stiftelsen Orbaden-Åsberget har till ändamål att genom förvaltning av Arbråbygdens arv av hänsynsfullt samspel mellan människa och natur, utveckla Orbaden som ort samt att i detta syfte främja närproduktion, fritidsliv och lärande för ett småskaligt, resilient och mångfaldigt närings- och samhällsliv på orten. I föreningens verksamhet ingår att sprida kunskap om bygdens naturvärden och kulturarv på ett sätt som bidrar till ett blomstrande näringsliv och ett aktivt samhällsliv i Orbaden med omnejd, stödjer underhållet och vården av kulturlandskapet, välkomnar till besök och vistelse på orten samt förstärker dess karaktär av centrum för livskvalitet under alla tider på året.